W JAKI SPOSÓB PRAWIDŁOWO UŻYWAĆ PĘCZNIEJĄCYCH DONICZEK TORFOWYCH JIFFY-7?

W JAKI SPOSÓB PRAWIDŁOWO UŻYWAĆ PĘCZNIEJĄCYCH DONICZEK TORFOWYCH JIFFY-7?

Ponieważ Jiffy-7 są sprasowanymi brykietami torfowymi, przed użyciem muszą być poddane pęcznieniu. Brykiety należy ułożyć na wypoziomowanych wzniesionych zagonach gruntowych lub na stołach. W obu przypadkach ważne jest, aby podłoże było wolne od chorób, szkodników i innych niebezpiecznych elementów (wysokie zasolenie czy herbicydy). Wypoziomowanie jest również ważne, gdyż gwarantuje prawidłowy odpływ nadmiaru wody. Zawsze zaleca się przykrycie podłoża folią perforowaną. Istnieje kilka metod osiągnięcia optymalnej rozstawy. Jedną z nich jest przygotowanie plastikowego lub drewnianego szablonu,  inną – wykorzystanie gotowych plastikowych palet z odpowiednią ilością zagłębień na metr kwadratowy. Dla uzyskania prawidłowego stopnia napęcznienia brykietów, wodę należy dostarczać przy pomocy rozpylaczy umieszczanych nad stołami, a jeśli do tego celu używa się plastikowego węża, konieczne jest użycie odpowiedniej końcówki, zapewniającej dobre rozpylenie wody. W obu przypadkach należy nawadniać często, ale małymi ilościami wody i nigdy nie dopuszczać do wysychania brykietów pomiędzy tymi zabiegami.
Średnia wysokość doniczek Jiffy-7 o średnicy 44mm wynosi również 42mm.  Kiedy w  trakcie pęcznienia  osiągają tę wysokość, oznacza to, że należy przerwać nawadnianie. Podczas pęcznienia  brykiety powinny zachować jasno brązową barwę, jeśli zbyt ściemnieją oznacza to, że pochłonęły za dużo wody. Zaleca się poddawanie Jiffy-7 pęcznieniu wieczorem i użycie ich następnego ranka. Pozwala to na odpływ nadmiaru wody. Doświadczenia wykazały, że idealny ciężar Jiffy-7 po napęcznieniu powinien wynosić od 35 do 50 gramów        ( patrz wykres). Taka waga gwarantuje optymalne warunki powietrzno-wodne dla najlepszego rozwoju roślin.
Rys. Zaznaczone pole oznacza idealny stosunek wody i powietrza w napęczniałych doniczkach Jiffy-7

Posadzone szczepy nie mogą utracić turgoru. W tym celu należy utrzymywać stałą, wysoką wilgotność względną powietrza, używając zraszaczy oraz cieniówek. Jeżeli rośliny zaczną więdnąć, rośnie prawdopodobieństwo utraty przez nie liści. W takim przypadku szanse na przyjęcie się szczepów są niewielkie. Zbyt intensywne zraszanie zwiększa wilgotność podłoża, a obniża jego napowietrzenie. Przez pierwszy tydzień po umieszczeniu szczepów w doniczkach, wagę brykietów należy utrzymywać na poziomie 35-40 gramów (lepsze napowietrzenie podłoża), później – 50 gramów.
Pęczniejące doniczki torfowe Jiffy-7 zawierają wystarczającą ilość składników pokarmowych, aby zapewnić roślinom dobry start. Jednak, w większości przypadków zaleca się rozpoczęcie podlewania roztworem NPK o niskiej koncentracji po 7-10 dniach od umieszczenia szczepów w Jiffy-7. Ilości nawozów zależą od systemu nawadniania, jakim dysponuje producent. Im więcej wody zużywa się do podniesienia wilgotności, tym większe jest zapotrzebowanie roślin na dokarmianie. Dokładną dawkę nawozów należy wyliczyć na podstawie analizy chemicznej podłoża i zaleceń fachowców.

Większość zaleceń odnosi się do wykorzystania doniczek w zastosowaniach profesjonalnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *